Μείωση Κόστους

Άμεσες λύσεις για τη μείωση του κόστους της επιχείρησής σας.
Αν θέλετε να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, πρέπει να μειώσετε το κόστος μεταφοράς και διανομής, να αυξήσετε την αξιοπιστία των παραγγελιών και να βελτιώσετε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας


Εστιάζουμε στα ακόλουθα:
  • Βέλτιστη δρομολόγηση και φόρτωση
  • Outsourcing δευτερευουσών δραστηριοτήτων
  • Μετατροπή κόστους από σταθερό σε μεταβλητό
  • Διαχείριση βαρδιών
  • Απλοποίηση διαδικασιών
  • Βελτίωση απογραφών
  • Παρακολούθηση παραγγελιών
  • Ευχαριστημένο προσωπικό