Μελέτες Εφαρμοστικότητας

Μελέτη σκοπιμότητας για επιλογή τοποθεσίας εθνικού κέντρου διανομής

Master plan κτιρίων παραγωγής και αποθήκευσης

Προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία περιφερειακού Κ.Δ. στη Ν.Α. Ευρώπη