Αναζήτηση Προσωπικού

Αναζήτηση ταλέντων για τα τμήματα παραγωγής και logistics

  • Διευκρίνιση της θέσης εργασίας και δημοσίευση αγγελίας
  • Αξιολόγηση βιογραφικών
  • Short list
  • Διενέργεια συνεντεύξεων και αναζήτηση συστάσεων
  • Τελική πρόταση για τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους