Αποθήκευση και Διανομή

Logistics
ABCosting
Model
1
Standard Operating Procedures (SOPs)
Εντοπισμός όλων των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το κόστος logistics
2
Ανάλυση δραστηριοτήτων
Για κάθε δραστηριότητα καταγράφεται η παραγωγικότητα και υπολογίζεται η ανάγκη σε προσωπικό και εξοπλισμό
3
Προϋπολογισμός κόστους ανά κατηγορία δαπάνης
Κόστη που συνυπολογίζονται είναι:

Κτιριακά, διανομή, προσωπικό, ΙΤ, εξοπλισμός, φύλαξη, υπηρεσίες τρίτων κ.α.
Αναδιοργάνωση των operations / Σχεδιασμός και υλοποίηση μετεγκαταστάσεων

 • Αποτίμηση παραγωγικότητας
 • Ακρίβεια παραγγελιών
 • Περιοδικές απογραφές
 • Βελτιώσεις χωροταξίας
 • Επιμόρφωση προσωπικού
 • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης (kpi)
Κοστολόγηση υπηρεσιών 3pl

Τα μοντέλα κοστολόγησης βασίζονται στην ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες που συνήθως κοστολογούνται:
 • Παραλαβές
 • Αποθέματα
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Παραδόσεις
 • Επιστροφές
 • Ενοικίαση χώρων
 • Ανασυσκευασίες
 • Απρόβλεπτα
Υλοποίηση συστημάτων WMS (warehouse management system) και TMS (transportation management system)

 • Ενδελεχής αποτύπωση της υφιστάμενης λειτουργίας
 • Καταγραφή των μελλοντικών απαιτήσεων του πελάτη
 • Δημιουργία του "blueprint"
 • Παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι
Συγγραφή και διαχείριση αναζήτησης προσφοράς υπηρεσιών RFP

 • Καθορισμός του έργου
 • Εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών
 • Περιγραφή της λειτουργίας και των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη
 • Αξιολόγηση προσφορών
Αυτόματα συστήματα αποθήκευσης

Σχεδιασμός αποθηκών από μηδενική βάση

Συνδυαστικές μεταφορές

Σχεδιασμός αναλυτικής χωροταξίας

Project management κατασκευής αποθηκών

Οργάνωση κέντρων μεταφόρτωσης